Is Uw Ziektewet- Of Wia-uitkering Afgewezen?

Gepubliceerd dec. 22, 22
6 min read

Wia Advocaat - Bel Voor Direct Gratis Advies

Als je het niet eens bent met de beslissing, kan je bezwaar maken. Het is handig om altijd eerst naar het UWV te bellen, zodat zij hun beslissing kunnen uitleggen. Wil je na de uitleg alsnog bezwaar maken, dan kan dat. In de brief die je hebt ontvangen staat hoe snel je het bezwaar moet indienen, gebruikelijk is 6 weken.

Het is handig om hiervoor de site van het UWV te raadplegen. Er zijn verschillende redenen waardoor je WIA-uitkering stopt: Je kan weer meer verdienen (of je WIA-uitkering stopt, hangt af van hoeveel je verdient); Je bent werkeloos en je hebt geen recht op WW (je kan dan wel een bijstandsuitkering aanvragen); Je hebt de AOW-leeftijd bereikt; Je bent verhuisd naar een niet-verdragsland; Je bent gedetineerd: Je komt te overlijden.

Bezwaar Wia Uitkering Bij Het Uwv

Het is daarom niet meer dan logisch als u vragen heeft over een WIA-uitkering of -aanvraag. Stel: je man komt te overlijden, hoe zit het dan? Wat gebeurt er met je WIA uitkering als u naar het buitenland verhuisd? Je kan voor al deze vragen altijd bij ons terecht. © (Advies over sociale zekerheid: WIA, WW en ZW).

Advocaat Uitkering - Gratis Advocaat [Intakegesprek]Bezwaar Of Beroep Wia

Het UWV beslist of u recht heeft op een WIA-uitkering. De WIA-uitkering is te verdelen in twee soorten: De IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Hiervoor komt u in aanmerking indien u volledig arbeidsongeschikt bent en de kans klein is dat u herstelt. De WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Deze uitkering dient om uw inkomen aan te vullen wanneer u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.

Afwijzing Wia - Maak Op Tijd Bezwaar!

In beide gevallen dient u te zijn om in aanmerking te komen voor de WIA-uitkering. Ontvangt u een WIA-uitkering en heeft u een beslissing van het UWV ontvangen over die desbetreffende WIA-uitkering waar u het niet mee eens bent? Is uw aanvraag voor een WIA-uitkering , , , (verlaagd), of wordt er een opgelegd of een genomen? kan u helpen door bezwaar in te dienen bij het UWV tegen die beslissing over uw WIA-uitkering (WIA advocaat).

Een advocaat WIA-uitkering helpt u bij het opstellen van een bezwaar- of beroepsschrift. Advocaat WIA-uitkering. Door te kiezen voor een gespecialiseerde advocaat vergroot u de kansen op herstel van uw WIA-uitkering. Een gespecialiseerde advocaat weet namelijk welke argumenten de grootste kans van slagen hebben en gaan zorgen voor een herstel van uw WIA-uitkering.

Bezwaar Of Beroep Wia

Om deze reden is het verstandig een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Advocaatuitkeringen. nl bestudeert de door u ontvangen brief (besluit) en adviseert u direct gratis over de vervolgstappen. De advocaat maakt voor u een goed onderbouwd bezwaarschrift of beroepsschrift tegen het besluit van het UWV. De advocaat staat u ook bij tijdens de hoorzitting.

Advocaatuitkeringen - Arbeidsongeschiktheid - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!. nl beoordeelt voor u of een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter een tijdelijke oplossing biedt. Let op! De wettelijke termijn om in bezwaar te gaan tegen een besluit van het UWV bedraagt 6 weken, U bent dus gebonden aan een wettelijke termijn, dat betekent dat u snel actie zal moeten ondernemen om bezwaar tegen het UWV in te dienen.

Wia-uitkering - Advocaten In Uitkeringszaken

De Wet-WIA bestaat uit twee regelingen; de WGA en de IVA. Voor beide regelingen kunt u met de hulp van een WIA advocaat bezwaar maken tegen een afwijzende beslissing op uw aanvraag voor een uitkering. De WGA is een afkorting die staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. U kunt een WGA-uitkering aanvragen wanneer u door uw beperkingen wel kunt werken, maar minder kunt verdienen dan het loon dat u vóór uw arbeidsongeschiktheid verdiende (Procederen tegen het UWV).

De IVA is een afkorting die staat voor Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten. Wanneer blijkt dat u door een ziekte volledig arbeidsongeschikt bent komt u in aanmerking voor een IVA-uitkering.

Wia – Bezwaar Maken Tegen Het Uwv

De Wet WIA regelt wanneer een persoon aanspraak kan maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wanneer een (ex-)werknemer na twee jaar ziekte geen recht meer heeft op een uitkering krachtens de Ziektewet, zal diegene onder omstandigheden aanspraak kunnen maken op een WIA-uitkering. Dit is in het Nederlands sociaal zekerheidsrecht de basis waarop een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verstrekt.

De werknemer valt dan niet meer onder de Ziektewet en de werkgever zal dan ook niet meer verplicht zijn het loon door te betalen. Na deze twee jaar dient diegene dan ook een WIA-uitkering aan te vragen (Arbeidsdeskundige - Uitkering en WIA). De werknemer zal dan waarschijnlijk een loongerelateerde uitkering ontvangen of, als het recht op een loongerelateerde uitkering is komen te vervallen, een loonaanvullingsuitkering.

Bezwaar Wia Uitkering - Advies Advocatenkantoor

Wia Uitkering AdvocaatWia Advocaat

Tegen elk besluit in het kader van de WIA-uitkering van het UWV, waaronder een afwijzing, een onjuiste berekening van het uitkeringspercentage of intrekking, kan bezwaar en beroep worden aangetekend. Om voor de loongerelateerde WIA-uitkering in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de referte-eis. Deze houdt in dat de (ex-)werknemer in de 36 kalenderweken voorafgaand aan de eerste arbeidsongeschiktheidsdag in 26 kalenderweken verzekerde arbeid moet hebben verricht.

De referteperiode wordt in dat geval verlengd. Dit geldt niet indien de (ex-)werknemer voor zijn eerste arbeidsongeschiktheidsdag recht had op een WW-uitkering. In dat geval kunt diegene immers aanspraak maken op een WW-uitkering en zou het niet rijmen met het sociaal zekerheidsrecht om daarnaast aanspraak te maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Wia Advocaat

Hiervoor wordt gekeken naar het maatmanloon. De maatman is een fictief persoon die hetzelfde werk doet als de (ex-)werknemer voorheen deed. Werkte de persoon als accountant dan is het maatmanloon het salaris dat diegene als accountant verdiende. Vervolgens wordt gekeken naar diens restverdiencapaciteit dus wat diegene ondanks zijn beperkingen nog zou kunnen verdienen.

Het loon dat diegene met het middelste beroep zou kunnen verdienen is de restverdiencapaciteit (Uitkeringsrecht, Participatiewet bijstand, bezwaar). Stel dat iemand als accountant € 50. 000 verdiende en uit de geschikte beroepen wordt een beroep gevonden waarmee diegene € 30. 000 zou kunnen verdienen, dan is de formule als volgt: (Maatmanloon – restverdiencapaciteit) / maatmanloon x 100% = arbeidsongeschiktheidspercentage.

Bezwaar Wia Uitkering - Advies Advocatenkantoor

Hierbij hoort een uitkeringspercentage van 28%. Diegene zou dan niet voor een WIA uitkering in aanmerking komen doch voor een WW uitkering. Soms kan de werkgever een eigenrisicodrager zijn. In dat geval draagt hij zelf het risico dat de werknemer arbeidsongeschikt wordt. De betaling van de WIA-uitkering en de kosten van re-integratie komen dan voor zijn rekening.

Ww-uitkering - Advocaat Bezwaar UwvSociale Zekerheidsrecht - Uitkeringen


Maar de werkgever blijft verantwoordelijkheden en verplichtingen houden. De werkgever kan alleen het eigen risico dragen ten aanzien van gedeeltelijk arbeidsongeschikten (35% tot 80%) en werknemers die volledig (maar niet duurzaam) arbeidsongeschikt zijn. Veel mensen denken dat zij pas voor de beroepsfase een advocaat nodig hebben en dat zij het bezwaar zelf wel kunnen doen.

Meer van Rechtbank

Navigation

Home

Latest Posts

Ww-uitkering - Advocaat Bezwaar Uwv

Published Jan 30, 23
6 min read

Online Bezwaar Maken - Uwv - Particulieren

Published Dec 28, 22
9 min read

Procederen Tegen Het Uwv

Published Dec 26, 22
6 min read