Afwijzing Wia - Maak Op Tijd Bezwaar!

Gepubliceerd nov. 19, 22
6 min read

Advocaat Wia Uitkering - Advocatenkantoor

Mocht u het niet eens zijn met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kunt u een zogenaamd deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV (second opinion). Het oordeel van de verzekeringsarts is in beginsel bindend. Tegen het deskundigenoordeel van de UWV arts kunt u geen bezwaar maken of beroep instellen. Wat zijn uw rechten en plichten als u ziek bent? U kunt met vragen over de keuring door de bedrijfsarts, het re-integratietraject of de aanvraag van een deskundigenoordeel terecht bij Kadanz Advocaten.

Iedereen kan arbeidsongeschikt of langdurig ziek worden. Dit heet arbeidsongeschiktheid. Op het moment dat dit gebeurt, verandert er veel op financieel vlak en je krijgt met uitkeringen te maken (Heeft u vragen over de WIA?). Hieromtrent zijn verschillende regels opgesteld. Maar hoe werken deze regels en hoe kun je je zelf voorbereiden om uit de geldproblemen te blijven? Wanneer iemand langdurig ziek is, is zijn werkgever verplicht om minimaal 70 % van het loon door te betalen voor een periode van de eerste 104 weken (oftewel 2 jaar).

In dit geval is er mogelijk recht op een WIA-uitkering. Het kan ook zo zijn dat een persoon helemaal geen werkgever heeft die zijn loon door kan betalen. Denk hierbij aan een oproepkracht, een uitzendkracht, een invalkracht. Tevens kan het zo zijn dat het contract tijdens de ziekteperiode afloopt. In dit geval heeft men mogelijk recht op een Ziektewet-uitkering.

Wia – Bezwaar Maken Tegen Het UwvWia Uitkering Stopgezet: Hoe Kan Een Advocaat U Helpen?

Hierbij schakelen zij een arbeidsdeskundige en een verzekeringsarts in. Deze personen kijken naar wat voor werk de persoon eventueel nog kan doen, ondanks de beperkingen die de persoon heeft door de handicap of ziekte. Voor de beoordeling hoe arbeidsongeschikt de persoon is, vergelijkt het UWV het oude uurloon met het uurloon dat nu verdiend zou kunnen worden.

Sociaal Zekerheidsrecht Expertise

Als dit percentage minstens 35% minder bedraagt, is de persoon (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt. Als dit percentage minder dan 35% is, heeft men geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Nu moet samen met de werkgever gekeken worden of binnen of buiten het bedrijf nog andere mogelijkheden zijn. Wellicht is de baan te behouden of is er een optie tot ander aangepast werkt.

De ontslagen persoon heeft dan misschien recht op een WW-uitkering. Bij de beoordeling of men recht heeft op een WIA-uitkering worden 4 vragen gesteld, deze luiden als volgt: Hoeveel kan de persoon nog werken en verdienen? Hoeveel werkt deze persoon? Hoe hoog is het verzekerd dagloon van deze persoon? Hoeveel jaar heeft deze persoon gewerkt? (Dus het arbeidsverleden) Tevens zijn de duur en de hoogte van de uitkering van deze 4 vragen afhankelijk.

De arbeidsongeschikte persoon ontvangt hierover van het UWV een brief na 88 weken ziekte. WIA betekent Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet heeft 2 soorten uitkeringen: De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Deze ziet op mensen die nog meer dan 20% maar minder dan 65% van hun oude loon kunnen verdienen (UWV bezwaar WIA uitkering).

Deze ziet op mensen die niet meer dan 20% van hun oude loon kunnen verdienen. Dit is dus gericht op volledig arbeidsongeschikten waarbij geen kans op herstel mogelijk is. Deze uitkering is tussen de 3 en 38 maanden en is loongerelateerd. Hoelang een persoon daadwerkelijk deze uitkering krijgt, is afhankelijk van het arbeidsverleden.

Bezwaar Wia Uitkering

Een klein deel van wat verdiend wordt mag ook gehouden worden. Hierdoor heb je meer inkomen als je werkt naast een WGA-uitkering dan een persoon die niet werkt. Indien een persoon geen recht heeft op de loongerelateerde uitkering, bestaan er nog aanvullende- of vervolguitkeringen. De WAO-uitkering is een oude regeling en geldt alleen als een persoon voor 1 januari 2004 een ziekte of handicap had waardoor hij/zij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakte.

Een zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld freelancer of zzp'er) heeft meestal geen recht op een WIA-uitkering. Als een zelfstandig ondernemer arbeidsongeschikt wordt, krijgt deze niet automatisch een uitkering van de overheid. Daarom is het slim om zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Hierin kan men bepalen voor welk bedrag ze willen verzekeren, voor welke periode en vanaf wanneer. Arbeidsongeschiktheid - Gratis gesprek advocaat binnen 24 uur!.

Heeft men deze stappen allemaal niet ondernomen, dan is hij bij arbeidsongeschiktheid afhankelijk van zijn spaargeld of zijn partner met inkomen. Tevens kan er bijstand vanuit de gemeente komen - Advocaat WIA-uitkering (wia advocaat). De kosten voor een advocaat variëren per kantoor en soms ook per advocaat. Heeft u een laag inkomen en geen rechtsbijstandverzekering? Wellicht kunt u dan gebruik maken van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Uw advocaat is dan niet volledig gratis, maar u betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. U leest hier meer over de kosten van een pro deo advocaat. Onze advocaten van Pro Deo Advocaten werken ook op basis van pro deo. In het arbeidsongeschiktheidsrecht is het niet verplicht dat u gebruik maakt van een advocaat.

Advocaat Wia Uitkering - Advocatenkantoor

Wia-uitkering - Advocaten In UitkeringszakenHeeft U Vragen Over De Wia?

Een advocaat kan u helpen met aantonen van arbeidsongeschiktheid en het verkrijgen van een uitkering. Sociale zekerheidsrecht - Uitkeringen. De arbeidsrecht advocaten van Pro Deo Advocaten helpen u hier graag bij. Mocht u een vraag hebben over het arbeidsrecht, of wilt u bijgestaan worden door een van onze arbeidsrechtadvocaten, neem dan contact op. Wij zijn bereikbaar op 088 – 1810 380.

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt is dit een vervelende kwestie. Een werknemer kan arbeidsongeschikt raken door een ziekte of door een arbeidsongeval. In beide gevallen kunnen werknemers aanspraak maken op de WIA. De WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De praktijk wijst vaak uit dat wanneer er een beroep gedaan moet worden op de arbeidsongeschiktheid verzekering dit moeilijk blijkt.

Een arbeidsrecht advocaat in Zwolle van Arslan & partners advocaten B.V. weet precies wat uw rechten en plichten zijn. Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt door een onbekende ziekte kan dit vervelende situaties opleveren. In sommige gevallen kan het voorkomen dat een werknemer wordt goedgekeurd door het UWV terwijl hij helemaal niet in staat is om te werken.

In dit geval wordt er dus verwacht van de werknemer dat hij kan werken terwijl dit niet mogelijk is. Wanneer u in zo’n situatie belandt is het prettig om bijgestaan te worden door een advocaat. De arbeidsrecht advocaat van Arslan & partners advocaten B.V. Zwolle weet alle rechten en plichten waar u en uw werkgever aan moeten voldoen in het geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Sociaal Zekerheidsrecht Expertise

Wanneer u letselschade heeft opgelopen tijdens het werk waardoor u arbeidsongeschikt bent geraakt heeft u recht op een uitkering - WIA – Bezwaar maken tegen het UWV. Het kan soms voorkomen dat u recht heeft op een uitkering maar dat deze u geweigerd wordt. Wanneer u een uitkering wordt geweigerd dan kunt u bezwaar maken. De advocaten van Arslan & partners advocaten B.V.Arbeidsongeschiktheid is vaak een ingewikkelde zaak waarbij het verstandig is om deskundig advies te vragen. Wij hebben advocaten in Zwolle in dienst die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht (WIA-uitkering - Advocaten in Uitkeringszaken). Neem contact met ons op via 038 - 206 40 08 en maak vrijblijvend een afspraak om te kijken wat de mogelijkheden zijn in uw specifieke geval.

Meer van Kosten

Navigation

Home

Latest Posts

Ww-uitkering - Advocaat Bezwaar Uwv

Published Jan 30, 23
6 min read

Online Bezwaar Maken - Uwv - Particulieren

Published Dec 28, 22
9 min read

Procederen Tegen Het Uwv

Published Dec 26, 22
6 min read